Gel bôi trơn dạng gói KLY 5g mang theo bên người tiện lợi

80.000

  • Bao gồm 5 gói
  • Dễ dàng mang theo bên người
  • Gói hàng kín đáo, che tên sản phẩm