Cu giả rung thụt gắn tường STH002 tỏa nhiệt giống thật

950.000

  • Kích thước: 190 x 40mm
  • 7 tần số rung
  • Tỏa nhiệt lên đến 42 độ
  • Sạc pin USB
  • Miễn phí giao hàng
  • Gói kín, không ghi tên sản phẩm